EUROSKY AS

www.eurosky.no

Selskapet ble etablert i 2010 av ressurspersoner som har lang fartstid innenfor luftfart og annen næringsvirksomhet. Eurosky AS operer innen flymarkedet, som en utleieaktør av luftfartøy.

KONTAKT OSS